Welke visie hebben wij

Locatie:

Mgr. Wilmerstraat 22 A

5281 JT  Boxtel

Contact:

info@tripadert.nl

Pauline: 06-23845453

Petra: 06-22136251

Wat is onze visie?


Ieder kind is uniek

Ieder kind is anders en heeft een eigen leerstijl, eigen interesses en talenten. In de RT begeleiding gaan wij op zoek naar een werkwijze en benadering die past bij uw kind. Juist de sterke kanten van uw zoon/ dochter bieden aanknopingspunten voor de behandeling.


Leer plezier door uitgaan van kansen en haalbare doelen

Wij gaan uit van wat een kind kan. Het opbouwen van succeservaringen motiveert het kind om verder te leren. Succeservaringen laten een kind hun kracht ontdekken en op deze manier wordt leren weer leuk. Niet het leerprobleem, maar het leerplezier moet voorop staan.

We werken planmatig aan haalbare doelstellingen.


Kind, School, ouders en de remedial teacher: een samenwerkend geheel

Wij zien een goede samenwerking tussen de remedial teacher, kind, ouders en school als belangrijke basis voor:

het weer op gang brengen van een gestagneerd of niet tot stand gekomen leerproces

een optimale ontwikkeling van een kind


Het kind weer aan zet: zelfwaardering en zelfvertrouwen

Onze RT begeleiding bevordert een zelfstandige werkhouding. Wij geven het kind inzicht in de eigen voortgang. Eigenaarschap over het leerproces vergroot de zelfwaardering en het zelfvertrouwen. Pas als er sprake is van voldoende sociaal emotioneel welbevinden is er de mogelijkheid tot leren en ontwikkelen.


Laagdrempelig en kleinschalig

Tripade RT is onderdeel van Tripade, een kleinschalige en laagdrempelige praktijk van samenwerkende therapeuten. De samenwerking van verschillende professionals maakt het mogelijk dat zowel onderzoek, behandeling en begeleiding op één locatie kunnen plaatsvinden. Door interne afstemming en overleg kunnen wij u een breed pakket van zorg aanbieden in een veilige, vertrouwde sfeer.