Informatie

Locatie:

Mgr. Wilmerstraat 22 A

5281 JT  Boxtel

Contact:

info@tripadert.nl

Pauline: 06-23845453

Petra: 06-22136251

Wat is Remedial Teaching?


Remedial teaching is voor alle kinderen voor wie het leren niet vanzelf gaat. Remedial teaching is primair gericht op het leerproces, veelal taal of rekenen.

Soms is de aanpak en het onderwijsprogramma dat een basisschool biedt niet toereikend om tot een optimale ontwikkeling te komen. Er is dan iets anders en iets aanvullends nodig, namelijk een meer op het individuele kind afgestemde aanpak. Sommige leerproblemen zijn tijdelijk, waardoor achterstand kan ontstaan die samen met een remedial teacher weer kan worden ingehaald. Andere leerproblemen zijn blijvend, zoals dyslexie. Samen met een remedial teacher kunnen kinderen hun lees en spelling vaardigheden vergroten en leren om zo goed mogelijk om te gaan met hun dyslexie.

Tijdens de begeleiding wordt aangesloten bij het niveau en de leerstijl van het kind. Het ene kind leert vooral door het horen, een ander kind heeft visuele ondersteuning nodig en weer een ander leert voornamelijk door dingen te doen. Een remedial teacher werkt individueel met een kind, waardoor de begeleiding kan worden afgestemd op de individuele behoeften.