Hoe werken wij

Locatie:

Mgr. Wilmerstraat 22 A

5281 JT  Boxtel

Contact:

info@tripadert.nl

Pauline: 06-23845453

Petra: 06-22136251

Hoe werken wij?


Stap 1: Kennismakingsgesprek

Na aanmelding (telefonisch of per e-mail) worden ouders uitgenodigd voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag zo duidelijk mogelijk geschetst. Tevens wordt de werkwijze besproken. Indien gewenst kunt u uw zoon/ dochter meenemen om kennis te maken.


Stap 2: Intakegesprek

Wanneer u kiest voor begeleiding bij Tripade RT, volgt indien gewenst nog een uitgebreid intakegesprek om de hulpvraag nog beter te formuleren. Om een begeleidingstraject nauw te laten aansluiten bij de lesstof op school, bestaat tevens de mogelijkheid om een gesprek op de school met de leerkracht van uw zoon/ dochter te voeren. De kosten hiervoor worden naar de ouders doorberekend. (zie tarieven) 


Stap 3: Handelingsgericht onderzoek en behandelplan

Tijdens het eerste begeleidingsmoment vindt er een kennismaking met uw zoon/ dochter plaats. Het is belangrijk dat uw zoon/ dochter zich veilig en prettig voelt.

Hierna wordt, indien nodig, door middel van een aantal toetsen het huidige leerniveau en leerprofiel vastgesteld. We bekijken wat de sterke kanten van uw zoon/ dochter zijn en waar hij/ zij nog moeite mee heeft. Ook wordt de sociaal emotionele ontwikkeling in kaart gebracht in relatie tot het leerniveau en leerprofiel.

Vervolgens wordt een behandelplan opgesteld, dat is aangepast aan de leerbehoeften van uw zoon/ dochter.


Stap 4: Evaluatie

Na een periode van 8 - 10 weken wordt het behandelplan geĆ«valueerd. Hiervan ontvangt u een schriftelijke evaluatie. Het is ook mogelijk om,  de evaluatie in een gesprek te bespreken. 

Tijdens de evaluatie wordt in overleg bekeken of verdere begeleiding gewenst is. Indien nodig wordt een nieuw behandelplan opgesteld. Hierbij wordt opnieuw gekeken naar de leerbehoeften van uw zoon/ dochter.