Wat bieden wij

Locatie:

Mgr. Wilmerstraat 22 A

5281 JT  Boxtel

Contact:

info@tripadert.nl

Pauline: 06-23845453

Petra: 06-22136251

Wat bieden wij?


De begeleiding die wordt geboden bij Tripade RT wordt aangepast aan de behoeften en het leerniveau van het kind. Eerst wordt vastgesteld wat het huidige leerniveau en leerprofiel van het kind is. Vervolgens wordt een behandelplan opgesteld wat is aangepast op de individuele leerbehoeften. Na een periode van 8 - 10 weken wordt het behandelplan geƫvalueerd. Indien gewenst wordt er een nieuw behandelplan opgesteld.

 

U kunt terecht bij Tripade RT met hulpvragen op het gebied van:

 

  • Rekenen
  • Taal en woordenschat
  • Spelling en technisch lezen

Voor de begeleiding van spelling en technisch lezen maken we onder andere gebruik van Taal in Blokjes.

  • Begrijpend lezen
  • Dyslexie en dyscalculie

Bij een vermoeden van dyslexie of dyscalculie, is er de mogelijkheid om een aantal toetsen af te nemen (screening) om te bekijken of het vermoeden gegrond is.

Wanneer het vermoeden wordt bevestigd, verwijzen wij u, met een door de gemeente afgegeven beschikking, voor een uitgebreid onderzoek naar dyslexie of dyscalculie graag naar Praktijk Barend Spijkers.

Tripade RT kan uw kind vervolgens de juiste RT begeleiding bieden wanneer er sprake is van dyslexie of dyscalculie.

Indien uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie kunt u terecht bij Praktijk Barend Spijkers voor meer gespecialiseerde begeleiding.

  • Leren plannen en organiseren van schoolwerk
  • Psycho-educatie op het gebied van leren

Wat zijn mijn sterke kanten? Wat vind ik moeilijk en hoe komt dat?


Daarnaast werken wij steeds meer samen met basisscholen, bijvoorbeeld vanuit het samenwerkingsverband de Meierij. Aan leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte kan een arrangement toegekend worden om leerlingen extra ondersteuning te bieden. De scholen kunnen ons inzetten om deze leerlingen binnen de scholen te begeleiden. In overleg met de school zal er een plan van aanpak worden opgesteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons.