Home

Locatie:

Mgr. Wilmerstraat 22 A

5281 JT  Boxtel

Contact:

info@tripadert.nl

Pauline: 06-23845453

Petra: 06-22136251

Tripade RT is een laagdrempelige en kleinschalige praktijk waar individuele begeleiding wordt gegeven aan basisschool leerlingen die moeilijkheden ervaren op een leergebied. De begeleiding wordt aangepast aan de behoeften en het leerniveau van het individuele kind.

 

Tripade RT bekijkt en werkt aan leerproblemen vanuit drie invalshoeken die de ontwikkeling van het kind beïnvloeden: het kind, de ouders en de school. De drie cirkels in het logo geven deze invalshoeken weer.

De begeleiding bij Tripade RT vindt plaats in de driehoek waar de drie cirkels samenkomen. Een goede afstemming tussen kind, ouders en school is van groot belang en zorgt voor een optimale ontwikkeling van uw zoon/ dochter.
Welke visie hebben wij?Wat bieden

wij?Hoe werken

wij?